Centro Gallego de Socorros Mutuos de Comodoro

Entre os seus fins destacan:

  • Servir de vínculo entre tódolos galegos.
  • Axudar aos galegos recén chegados, aos que se trataría de dirixir ou buscarlles amparo.
  • Promover o benestar da colectividade galega e saír en defensa do seu bo nome, cando fora necesario.
  • Secundar eficazmente toda acción progresista que se inicie no ben de Galicia, sendo por este motivo que o Centro manterá relaciones directas coas sociedades galegas e de carácter galego.
  • Estas razóns teñen como lema fundamental: “Protección, sociabilidad e cultura”.